Verklaring van de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie (Ioannina, 30 maart 1994)

Text

Source and copyright

Source: Bulletin van de Europese Unie. maart 1994, n° 3. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. "Verklaring van de Lid-Staten en Verklaring van de vier landen zich kandidaat hebben gesteld voor toetreding", p. 79.

Copyright: (c) European Union, 1995-2013

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content