Besluit van de Raad betreffende de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid (29 maart 1994)

Text
Het besluit van de Raad van 29 maart 1994 betreffende de aanneming door de Raad van een besluit met gekwalificeerde meerderheid komt terug op het "compromis van Ioaninna". Dit compromis stelt, dat een aantal leden van de Raad met een hoeveelheid stemmen die dicht bij de blokkerende minderheid ligt, wanneer zij van plan zijn zich te verzetten tegen een besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, de Raad alles zal doen wat in zijn macht ligt om een bevredigende oplossing te vinden, baserend op een grotere mate van overeenstemming.

Source and copyright

Source: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (PbEG). 13.04.1994, n° C 105. [s.l.]. "Besluit van de Raad van 29 maart 1994 betreffende de aanneming door de Raad van een besluit met gekwalificeerde meerderheid", p. 1.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned. Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

This document is also available in…

The PDF content cannot be displayed in the browser. To view the content, please install
Download Content